So sánh nguy cơ và lợi ích

Để đưa ra quyết định tốt nhất cho con bạn, sẽ hữu ích khi nghĩ về việc các nguy cơ liên quan đến COVID-19 so với các nguy cơ của việc chích vắc-xin như thế nào.

Các biểu đồ trên trang này đặt những nguy cơ đó cạnh nhau để bạn có thể dễ dàng so sánh chúng. Đây là cách sử dụng các biểu đồ:

 1. Chọn loại vắc-xin bạn muốn biết thêm. Bác sĩ của bạn có thể đề nghị một loại vắc-xin cụ thể tùy thuộc vào độ tuổi của con bạn, hoặc tình trạng sẵn có của vắc-xin trong khu vực của bạn.
 2. Chọn xem liệu bạn muốn xem nguy cơ dưới dạng phần trăm (%), hay dưới dạng số người (ví dụ, 'mỗi 1.000' hoặc 'mỗi 1 triệu').
 3. So sánh nguy cơ của vi-rút với nguy cơ của vắc-xin. Nhấp vào nơi được cho biết là để mở rộng biểu đồ và xem chi tiết hơn các nguy cơ của các triệu chứng cụ thể.
   

Bạn muốn biết thêm về vắc-xin nào?

Vắc-xin Pfizer/BioNTech cho trẻ 5-11 tuổi

Vắc-xin Pfizer/BioNTech cho trẻ 12-15 tuổi

Vắc-xin Moderna cho trẻ 12-15 tuổi

Giới thiệu về Vắc-xin Pfizer/BioNTech cho 5-11 tuổi

Vắc-xin do Pfizer và BioNTech sản xuất được gọi là 'Comirnaty', hay BNT162b2, hoặc phổ biến nhất là 'vắc-xin Pfizer'.

Đây là vắc-xin mRNA, nghĩa là nó sử dụng mã di truyền từ một phần của vi-rút để huấn luyện hệ miễn dịch của con bạn. Mã di truyền nhanh chóng bị cơ thể phá vỡ và loại bỏ. Con của bạn không thể bị nhiễm COVID-19 từ Comirnaty (Pfizer).

Vi-rút COVID-19 tiếp tục tạo ra những thay đổi nhỏ về di truyền, được gọi là các biến thể. Vắc-xin này có hiệu quả hơn đối với một số biến thể so với những biến thể khác. Con của bạn vẫn có thể bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, nếu được chích vắc-xin đầy đủ thì bệnh của chúng sẽ nhẹ hơn rất nhiều.2-4
 

Vắc-xin được sử dụng như thế nào?

Con của bạn sẽ được chích 2 mũi, cách nhau 8 tuần.3,4 Lượng thuốc được chích bằng 1/3 liều người lớn.3,4 Thời gian giữa các liều có thể được rút ngắn đối với trẻ em có các yếu tố nguy cơ về y tế có thể bị bệnh trầm trọng.3

Biểu đồ dưới đây so sánh các nguy cơ của COVID-19 với các nguy cơ của vắc-xin Pfizer.5-21

 • PHẦN TRĂM CỦA SỐ NGƯỜI
 • SỐ NGƯỜI
RỦI RO SỨC KHỎE
Với COVID-19
PHẦN TRĂM CỦA SỐ NGƯỜI
SỐ NGƯỜI
Với vắc-xin Pfizer/BioNTech cho 5-11 tuổi
TRIỆU CHỨNG
72%
72 trong 100
31%
31 trong 100
2-3 tuần
THỜI GIAN CỦA TRIỆU CHỨNG
1-3 ngày
+ NHẤP VÀO ĐỂ XEM TỪNG TRIỆU CHỨNG
0%
không
chích, đau, đỏ, sưng
34%
34 trong 100
47%
47 trong 100
sốt
5%
5 trong 100
64%
64 trong 100
ho
0%
không
19%
19 trong 100
mệt mỏi
15%
15 trong 100
6%
6 trong 100
đau cơ hoặc khớp
8%
8 trong 100
9%
9 trong 100
hụt hơi, khó thở
0%
không
33%
33 trong 100
đau họng
0%
không
15%
15 trong 100
đau đầu
11%
11 trong 100
6%
6 trong 100
buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy
4%
4 trong 100
70%
70 trong 100
sổ mũi
0%
không
HỘI CHỨNG VIÊM ĐA HỆ
0.04%
4 trong 10.000
0%
không
VIÊM CƠ TIM
0.03%
3 trong 10.000
0.0001%
1 trong 1 triệu
PHẢN ỨNG DỊ ỨNG NGHIÊM TRỌNG
0%
không
0.0005%
5 trong 1 triệu
NHẬP VIỆN
0.002%
2 trong 100.000
tới 0.0001%
tới 1 trong 1 triệu
CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT
không có dữ liệu hiện tại
không có dữ liệu hiện tại
không có dữ liệu hiện tại
không có dữ liệu hiện tại
TRIỆU CHỨNG SAU 1 THÁNG
0.8%
8 trong 1.000
0%
không
TỬ VONG
0.0002%
2 trong 1 triệu
0%
không
Giới thiệu về Vắc-xin Pfizer/BioNTech cho 12-15 tuổi

Vắc-xin do Pfizer và BioNTech sản xuất được gọi là 'Comirnaty', hay BNT162b2, hoặc phổ biến nhất là 'vắc-xin Pfizer'.

Đây là vắc-xin mRNA, nghĩa là nó sử dụng mã di truyền từ một phần của vi-rút để huấn luyện hệ miễn dịch của con bạn. Mã di truyền nhanh chóng bị cơ thể phá vỡ và loại bỏ. Con của bạn không thể bị nhiễm COVID-19 từ Comirnaty (Pfizer).

Vi-rút COVID-19 tiếp tục tạo ra những thay đổi nhỏ về di truyền, được gọi là các biến thể. Vắc-xin này có hiệu quả hơn đối với một số biến thể so với những biến thể khác. Con của bạn vẫn có thể bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, nếu được chích vắc-xin đầy đủ thì bệnh của chúng sẽ nhẹ hơn rất nhiều.2-4

Vắc-xin được sử dụng như thế nào?

Con của bạn sẽ được chích 2 mũi, cách nhau từ 3 đến 6 tuần.4 Liều giống như liều cho người lớn.

Biểu đồ dưới đây so sánh các nguy cơ của COVID-19 với các nguy cơ của vắc-xin Pfizer.5-21

 • PHẦN TRĂM CỦA SỐ NGƯỜI
 • SỐ NGƯỜI
RỦI RO SỨC KHỎE
Với COVID-19
PHẦN TRĂM CỦA SỐ NGƯỜI
SỐ NGƯỜI
Với vắc-xin Pfizer/BioNTech cho trẻ 12-15 tuổi
TRIỆU CHỨNG
72%
72 trong 100
48%
48 trong 100
2-3 tuần
THỜI GIAN CỦA TRIỆU CHỨNG
2-3 tuần
+ NHẤP VÀO ĐỂ XEM TỪNG TRIỆU CHỨNG
0%
không
chích, đau, đỏ, sưng
37%
37 trong 100
47%
47 trong 100
sốt
17%
17 trong 100
64%
64 trong 100
ho
0%
không
19%
19 trong 100
mệt mỏi
38%
38 trong 100
6%
6 trong 100
đau cơ hoặc khớp
24%
24 trong 100
9%
9 trong 100
hụt hơi, khó thở
0%
không
33%
33 trong 100
đau họng
0%
không
15%
15 trong 100
đau đầu
34%
34 trong 100
6%
6 trong 100
buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy
11%
11 trong 100
70%
70 trong 100
sổ mũi
0%
không
HỘI CHỨNG VIÊM ĐA HỆ
0.03%
3 trong 10.000
0%
không
VIÊM CƠ TIM
0.3%
3 trong 1.000
0.011%
1,1 trong 10.000
PHẢN ỨNG DỊ ỨNG NGHIÊM TRỌNG
0%
không
0.0005%
5 trong 1 triệu
NHẬP VIỆN
0.06%
60 trong 100.000
tới 0.0001%
tới 1 trong 1 triệu
CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT
0.01%
10 trong 100.000
không có dữ liệu hiện tại
không có dữ liệu hiện tại
TRIỆU CHỨNG SAU 1 THÁNG
0.8%
8 trong 1.000
0%
không
TỬ VONG
0.0002%
2 trong 1 triệu
0%
không
Giới thiệu về Vắc-xin Moderna cho trẻ 12-15 tuổi

Vắc-xin do Moderna phát triển được gọi là "Spikevax" hoặc "vắc-xin Moderna".

Đây là vắc-xin mRNA, nghĩa là nó sử dụng mã di truyền từ một phần của vi-rút để huấn luyện hệ miễn dịch của con bạn. Mã di truyền nhanh chóng bị cơ thể phá vỡ và loại bỏ. Con của bạn không thể bị nhiễm COVID-19 từ Spikevax (Moderna).

Vi-rút COVID-19 tiếp tục tạo ra những thay đổi nhỏ về di truyền, được gọi là các biến thể. Vắc-xin này có hiệu quả hơn đối với một số biến thể so với những biến thể khác. Con của bạn vẫn có thể bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, nếu được chích vắc-xin đầy đủ thì bệnh của chúng sẽ nhẹ hơn rất nhiều.1

Vắc-xin được sử dụng như thế nào?

Con của bạn sẽ được chích 2 mũi, cách nhau 4 đến 6 tuần.1 

Biểu đồ dưới đây so sánh các nguy cơ của COVID-19 với các nguy cơ của vắc-xin Moderna.1-19

 • PHẦN TRĂM CỦA SỐ NGƯỜI
 • SỐ NGƯỜI
RỦI RO SỨC KHỎE
Với COVID-19
PHẦN TRĂM CỦA SỐ NGƯỜI
SỐ NGƯỜI
Với vắc-xin Moderna cho 12-15 tuổi
TRIỆU CHỨNG
72%
72 trong 100
61%
61 trong 100
2-3 tuần
THỜI GIAN CỦA TRIỆU CHỨNG
2-3 tuần
+ NHẤP VÀO ĐỂ XEM TỪNG TRIỆU CHỨNG
0%
không
chích, đau, đỏ, sưng
27%
27 trong 100
47%
47 trong 100
sốt
6%
6 trong 100
64%
64 trong 100
ho
0%
không
19%
19 trong 100
mệt mỏi
22%
22 trong 100
6%
6 trong 100
đau cơ hoặc khớp
18%
18 trong 100
9%
9 trong 100
hụt hơi, khó thở
0%
không
33%
33 trong 100
đau họng
0%
không
15%
15 trong 100
đau đầu
18%
18 trong 100
6%
6 trong 100
buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy
7%
7 trong 100
70%
70 trong 100
sổ mũi
0%
không
HỘI CHỨNG VIÊM ĐA HỆ
0.03%
3 trong 10.000
0%
không
VIÊM CƠ TIM
0.3%
3 trong 1.000
0.014%
1,4 trong 10.000
PHẢN ỨNG DỊ ỨNG NGHIÊM TRỌNG
0%
không
0.0003%
3 trong 1 triệu
NHẬP VIỆN
0.06%
60 trong 100.000
tới 0.014%
14 trong 100.000
CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT
0.01%
10 trong 100.000
không có dữ liệu hiện tại
không có dữ liệu hiện tại
TRIỆU CHỨNG SAU 1 THÁNG
0.8%
8 trong 1.000
0%
không
TỬ VONG
0.0002%
2 trong 1 triệu
0%
không