Σκεφτείτε τι έχει μεγαλύτερη σημασία για σας

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω πίνακες για να σκεφτείτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της απόφασής σας. Καταργήστε τις δηλώσεις που δεν είναι σημαντικές για εσάς κάνοντας κλικ στο «X». Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τους δικούς σας λόγους στο κενό πλαίσιο στο κάτω μέρος κάθε στήλης.

Questions Πραγματικά σημαντικό για μένα Κάπως σημαντικό για μένα Δεν είναι σημαντικό για μένα

Questions Πραγματικά σημαντικό για μένα Κάπως σημαντικό για μένα Δεν είναι σημαντικό για μένα